browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

O NASGmina Bobowa położona jest województwie małopolskim, w  powiecie gorlickim, nad rzeką Białą Tarnowską, na trasie Tarnów – Nowy Sącz, przy linii kolejowej Tarnów – Stróże, na północny zachód od Gorlic.

Dolinę od zachodu otaczają spłaszczone wzniesienia Pogórza Rożnowskiego, od północy Pogórza Ciężkowickiego, od południa zaliczane do Beskidu Niskiego, Góry Grybowskie.

Główne promowane formy wypoczynku to wędrówki i wycieczki rowerowe. Gmina Bobowa i okolice dysponują bowiem niezwykle atrakcyjnymi ofertami terenowymi i możliwością zwiedzania ciekawych miejsc.